Как да получите заем за стартиране на малък бизнес

Претеглихте всички плюсове и минуси, преценихте рисковете и възможностите и сте готови да отворите лично досие. Това, обаче не е достатъчно да съставите бизнес план и да регистрирате фирма. За да започнете, имате нужда от материална база – офис оборудване, помещения, суровини, инструменти и, разбира се, финанси.


Условия за получаване на бизнес кредити за развитие на дейността
Предприемаческата дейност винаги е свързана с риск и една млада организация все още няма дългосрочна положителна динамика. Такава често е без бизнес репутация, няма позиция на пазара – тоест няма абсолютно никакви гаранции за успех.

Следователно кредитните организации налагат доста строги изисквания към такива кредитополучатели. Те може да се различават в различните банки, следователно, преди да подадете заявление, препоръчваме да се запознаете подробно с условията на избраната кредитна институция.


Кредитите не са само пари, но и дълги плащания
Когато човек поема непосилно финансово задължение, той придобива не само нова кола или планира ремонт, но и това е свързано с много стрес.


Характеристики на бизнес кредитирането


Малкият бизнес е вкусна хапка за банковите организации. Предприемачите са готови да надплащат значителни лихви по заеми, защото например нямат достатъчно оборотни средства и няма къде другаде да ги вземат от банката.


При все това, особеностите в правенето на малък бизнес превръщат сътрудничеството с този клиентски сегмент по-рисковано в сравнение с други видове кредитиране.


Ако банката прецени, че рисковете на кредитополучателя са твърде високи, тя ще откаже кредит.
Рискове за малкия бизнес
Кратък жизнен цикъл – много новосъздадени фирми се затварят в рамките на първата година след регистрацията.


Нисък доход.


Неспособност за адекватна оценка на финансовото състояние на организацията. Това се дължи на непрозрачността на опростената форма на счетоводство.
Ниска ликвидност или липса на имущество, което може да бъде предоставено като обезпечение.
И друго често срещано явление е липсата на начален капитал.
Всичко това изисква банките да имат по-строга политика при вземане на решения и не всеки предприемач може да получи одобрение за кандидатстване.


Етапи при получаване на бизнес кредити


За да получи привлечени средства, фирмата трябва да е регистрирана в данъчното.
Препоръчваме ви да изберете предварително банка за по-нататъшно обслужване и да отворите разплащателна сметка в нея. Това ще увеличи шансовете и ще разшири възможностите за кредитиране.


Как да процедирате по-нататък


Направете интелигентен бизнес план.


Отразете в него разходите за стартиране и развитие на проекта, потенциалните приходи и планираните дейности, насочени към постигане на поставените цели, за да оцените перспективите за развитие и периода на изплащане на инвестициите.


Изберете правилния франчайз.


Независимостта, разбира се, е добра, но финансовите институции са по-благосклонни към проекти, базиран на модели на известни марки.
Прочетете условията и изберете правилната кредитна програма.
Обърнете внимание на размера на надплащането, условията за планирано и предсрочно погасяване, процедурата за изчисляване на глоби в случай на нарушение на сроковете за плащане.


Подгответе депозит.


Обезпечението по кредита ще увеличи шансовете за одобрение на заявлението и ще ви позволи да получите по-изгодни условия.
Подайте заявление.


Можете да направите това онлайн с бизнес кредити от crediport.bg, за да спестите време. В случай на предварително одобрение, банков специалист ще се свърже с Вас и ще Ви покани в офиса.
Подайте необходимите документи и изчакайте окончателното решение на банката.
Прегледайте одобрените условия и подпишете договора.
Ако е необходимо, направете първоначален депозит по банкова сметка.


И така, целта е постигната – необходимата сума е на ваше разположение!


Съвет: Необходими документи за бизнес заем


Колкото повече документи предоставите при кандидатстване, толкова по-голяма е вероятността за одобрение по заема. Ето, защо подгответе и франчайз договор или писмо за сътрудничество, договори с наемодатели и доставчици.

Вашият коментар